μήλα κόκκινα σε δέντρα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Ωιδίο Μηλιάς-Αχλαδιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 17/16Απριλίου 2020  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων