Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Ωιδίο Μηλιάς-Αχλαδιάς

μήλα κόκκινα σε δέντρα

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 17/16Απριλίου 2020  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων