μηλιές κόκκινες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Καρπόκαψα Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 15/14Απριλίου 2020  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων