μηλιές κόκκινες

Γεωργικές Προειδοποιήσεις – Καρπόκαψα Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 23/11 Μαΐου 2020 Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ & ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων.