Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.

επίσκεψη σε περιοχές που επλήγησαν από χαλάζι

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά: Φουζικλάδι-Τετράνυχο Μηλιάς.