Γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς, για το Ωίδιο μηλιάς και το Βακτηριακό κάψιμο Αχλαδιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς, για το Ωίδιο μηλιάς και το Βακτηριακό κάψιμο Αχλαδιάς

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, εκδόθηκαν γεωργικές προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδι Μηλιάς – Αχλαδιάς, για το Ωίδιο μηλιάς και το Βακτηριακό κάψιμο Αχλαδιάς.

Λόγω  των προβλεπομένων βροχοπτώσεων, στις περιοχές του Νομού μας  και σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις, σύμφωνα με την Νο 12 /03 Απριλίου 2018 προειδοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την τελική τους απόφαση, καλούνται να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους, να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Δείτε εδώ τις Προειδοποιήσεις του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης.

 

 

THESSAL 030418 signed