μήλα κόκκινα σε δέντρα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα της Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Νο 28/09 Ιουνίου 2020 Γεωργικών Προειδοποιήσεων από Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού  & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για ενημέρωση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων.