Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο που αφορά την: Καρπόκαψα Μηλιάς, Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες.