Γεωργικές Προειδοποιήσεις Κόκκινο Τετράνυχο και Αφίδες..

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Καρπόκαψα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 37/7 Ιουλίου 2017  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Ο νομός μας ανήκει στις ορεινές περιοχές

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Προειδοποιήσεων