Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς ανακοινώνεται ότι

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις  για  χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου Απριλίου 2022,  είναι την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς –Τμήμα Φαρμάκων Φαρμακείων ( Γραφείο 14, 2ος όροφος, τηλ. 2467 3 50258).