Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Απριλίου 2022.

Εξετάσεις φαρμακοποιών για τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων και Επαγγελμάτων Υγείας  της  Π.Ε.  Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 27-03-2023 έως 31-03-2023.

 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς -Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας (Διοικητήριο, Γραφείο 14-2ος όροφος, τηλ. 2467 3 50258)- μέχρι τη Δευτέρα 20-03-2023.