Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικών Σωματείων έως 20 Ιουνίου 2020- Μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, σε συνέχεια της διαδικασίας εποπτείας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε εφαρμογή του άρθρου 29 & 30 του Ν.281/1914, όπως αυτή τροποποιήθηκε η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία έως 31 Μαρτίου 2020, που δεν τηρήθηκε λόγω της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊο SARS COVID -19.

Ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Καστοριάς για τη νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας έως 20/06/2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

  1. Αίτηση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά του θέματος και των συνημμένων βιβλίων -δικαιολογητικών
  2. Υποχρεωτικά τηρούμενα βιβλία (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, βιβλίο εσόδων εξόδων, βιβλίο πρακτικών Γ.Σ, βιβλίο πρακτικών Δ.Σ).
  3. Απολογιστικά στοιχεία (οικονομικός απολογισμός προηγούμενου έτους, προϋπολογισμός νέου έτους, απολογισμός δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους, προγραμματισμός δράσεων νέου έτους, έκθεση Ε.Ε),
  4. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών, που αφορά τη νόμιμη εκλογή του ισχύοντος Δ.Σ από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ(σε περίπτωση εκλογής νέου ΔΣ)
  5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα, από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ (σε περίπτωση συγκρότησης νέου ΔΣ)

       Επιπλέον επισημαίνεται ότι, πέραν του οριζόμενου χρόνου ΔΕΝ θα χορηγούνται από την υπηρεσία μας οι Βεβαιώσεις εν ενεργεία συλλόγου για οποιαδήποτε χρήση, σε συλλόγους που δεν έχουν προβεί στην εμπρόθεσμη ετήσια κατάθεση των προς έλεγχο δικαιολογητικών τους.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και η παραλαβή τους προς έλεγχο, θα γίνεται ΜΟΝΟ ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2467350217. 

      Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καστοριάς, ισόγειο, γραφείο 11, τηλέφωνο 2467350217 , αρμόδιος υπάλληλος  Παγούνης Νίκος.