Συνάντηση Ενημέρωσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δελτία Τύπου Χωρίς κατηγορία

Ενημερωτική ημερίδα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την καλύτερη προετοιμασία  υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020,  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Καστοριάς από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

O συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 330.737.733 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 264.590.187 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 66.147.546 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

Στόχος του είναι:

  • Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3).
  • Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.
  • H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η ενίσχυση της βιώσιμης απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά από τα στελέχη της υπηρεσίας για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, για τους άξονες προτεραιότητες και τις ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνει, αλλά και γενικότερα για όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται ώστε  να υποβάλλουν ολοκληρωμένες προτάσεις και να επωφεληθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

Ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων θα ολοκληρωθεί  στις 2 Δεκεμβρίου στην Κοζάνη, στην Αίθουσα συνεδριάσεων  του Περιφερειακού Συμβουλίου, κτίριο ΠΕ Κοζάνης.