Έργα ύδρευσης που εντάχθηκανστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, δύο έργα της Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Τις αποφάσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 εννέα σημαντικών έργων ύδρευσης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. 
Πρόκειται για τα έργα:

– Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας,  της ΔΕΥΑ Φλώρινας

– Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Λαζαράδων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

-Επισκευή-Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του αντικαταθλιπτικού αγωγού της ΔΕΥΑ Καστοριάς

– Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας Συνοικίας Οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοίου

-Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, αναβάθμισης υποδομών δικτύου ύδρευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και διασφάλισης επάρκειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού

– Ηλεκτρομηχανολογικά έργα-αυτοματισμοί στα διυλιστήρια του δημοτικού διαμερίσματος Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

-Προμήθεια παροχόμετρων για τις δεξαμενές ύδρευσης του δήμου Βοΐου

-Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης δήμου Αμυνταίου

-Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευση οικισμών Κρόκου και Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και συγκεκριμένα αφορούν σε δράσεις με τίτλο ”Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού”. Θα εκτελεστούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.617,087 εκ. ευρώ.