Πεντάβρυσος

Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς  Δ. Κοζατσάνη στην  Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

 

Την Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου  επισκέφτηκε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη. Εκεί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γεώργιο Σιάτρα και επισκέφτηκαν έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

  • Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην γέφυρα Πενταβρύσου, υποέργο ενταγμένο στο έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία εθνικού δικτύου δικτύου Π.Δ.Μ. καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων- Έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας», Προϋπολογισμού: 1.930.000,00€.

Οι εργασίες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο στο συγκεκριμένο σημείο, περιλάμβαναν  διάνοιξη της κοίτης, κατασκευή αναχωμάτων με συρματοκιβώτια-ζαρζανέτια για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

  • Οριοθέτηση-Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Πενταβρύσου, Προϋπολογισμού: 700.000,00€.

Οι εργασίες  που έγιναν μεταξύ Τσάκωνης και Πενταβρύσου, περιλάμβαναν διαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού  Αλιάκμονα και την κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.  Ταυτόχρονα έγινε επένδυση με συρματοκιβώτια, όπου κρίθηκε απαραίτητο,  για την προστασία των αναχωμάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων στο πνευματικό Κέντρο Πενταβρύσου: Προϋπολογισμού 15.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από τους ΚΑΠ 2023 της Π.Ε. Καστοριάς και θα γίνει με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καστοριάς.

  • Τέλος, αναφέρθηκαν στην Επικαιροποίηση μελετών αρδευτικού Πενταβρύσου: Προϋπολογισμού 19.840,00€.

Έχει γίνει ανάθεση και ολοκληρώθηκαν οι συνοδές μελέτες : α. Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης νερού, β. Εδαφολογική Μελέτη, ενώ από το τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, έχει προβεί σε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού του έργου.

Πεντάβρυσος  Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος Πεντάβρυσος ΠεντάβρυσοςΠεντάβρυσος