γουρούνια και κτηνίατρος

Επαγρύπνιση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

 Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. στις 31 Αυγούστου 2018, επιβεβαιώθηκε η νόσος της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Α.Π.Χ.), για πρώτη φορά σε έδαφος της Βουλγαρίας, στην περιφέρεια της Βάρνα, σε μη εμπορική εκμετάλλευση (οικόσιτη), όπου εκτρέφονταν επτά χοίροι για πάχυνση, από τους οποίους οι τέσσερεις πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι θανατώθηκαν.

    Το νόσημα της Α.Π.Χ. είναι πολύ μεταδοτικό νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων, που οφείλεται σε ιό. Πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.

    Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού.

    Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον.

    Συνεπώς, πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για την αποφυγή εισόδου του ιού στις εκμεταλλεύσεις. Για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του ιού στο ελληνικό έδαφος, είναι κρίσιμο τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας να τηρούνται και από κατόχους εκμεταλλεύσεων με λίγους χοίρους για ιδιωτική χρήση (backyard farms), όπως και από κατόχους ημιεκτατικού τύπου εκμεταλλεύσεων (π.χ. εκτροφές μαύρων χοίρων). Σε κάθε περίπτωση, οι χοιροτρόφοι πρέπει να καλούν άμεσα την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού νοσήματος ή αιφνίδιων θανάτων των εκτρεφόμενων ζώων.

    Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η άσκηση νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28.03.2018). Επομένως, οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

     Είναι απαραίτητη η απογραφή όλων των τύπων εκμεταλλεύσεων χοίρων (εντατικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων χοίρων, οικόσιτων χοίρων για ιδιωτική χρήση) και του πληθυσμού τους [Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)]. Επομένως, οι κάτοχοι χοίρων πάχυνσης για ιδιωτική χρήση (οικόσιτοι χοίροι), πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Κτηνιατρικής, για να δηλώσουν τον αριθμό των χοίρων που διατηρούν.

     Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό που αφορά

  • στην Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου, για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

     Για επιπλέον ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να ανατρέχετε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron

        Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος               τηλ. 2467071799 και 2467021978
  • Δαμιανού Χρήστος             τηλ. 2467071799
  • Δημοπούλου Σμαράγδα       τηλ. 2467071799