ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ενημέρωση Χρηστών του Οδικού Δικτύου για τις Νέες Πινακίδες Υπόδειξης Ταχύτητας από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας των νέων πινακίδων-ραντάρ που τοποθετήθηκαν  σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα της περιοχής, διαπιστώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες  της Π.Ε. Καστοριάς σχετική δυσλειτουργία.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία αποδείχτηκε ότι η εν λόγω δυσλειτουργία οφείλεται σε εργοστασιακό πρόβλημα της συγκεκριμένης παρτίδας, φαινόμενο που παρουσιάστηκε και σε έτερη περίπτωση  σε δήμο της Ελλάδος.

Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία και όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής σύμβασης αγοράς, θα προβεί σε αντικατάσταση των ελαττωματικών πινακίδων-ραντάρ με νέες,  εντός του μηνός Απριλίου.

πινακίδα-ρανταρ