επίσκεψη σε περιοχές που επλήγησαν από χαλάζι

Έλεγχος παραγωγού και ενημέρωση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών αμπελουργικού μητρώου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης  ανακοινώνεται ότι:

Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας για έλεγχο και διόρθωση των στοιχείων της καρτέλας τους στο αμπελουργικό μητρώο.

Ενημέρωση / επικαιροποίηση και έλεγχος (διοικητικός ή και επιτόπιος) πραγματοποιείται για όλα τα στοιχεία των παραγωγών και για όλα τα περιγραφικά και χαρτογραφικά στοιχεία των τεμαχίων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο και είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες, , σταφιδοποιίας και με φυτωριακό υλικό για τον πολλαπλασιασμό αμπέλου.

Έλεγχος πραγματοποιείται συγκεκριμένα:

για εγγραφές αμπελοτεμαχίων που εμφανίζονται μη ορθά συμπληρωμένες στο μητρώο καθώς και για τον εντοπισμό τον έλεγχο και την ενημέρωση των στοιχείων των τεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, που αντιστοιχούν σε «εγκαταλελειμμένες» εκτάσεις αμπελώνων.

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση»: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 24673-50348-254 Δημητρακοπούλου Ζαφειρία (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 5-8 αντίστοιχα).