Εκστρατεία Ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : «Κάνε το δικό σου Σχέδιο»,

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Καστοριάς γνωστοποιείται ενημέρωση της  Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σχεδίασε και υλοποιεί μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Κάνε το δικό σου Σχέδιο», επιδιώκοντας να ενισχύσει την κατάλληλη προετοιμασία των πολιτών πριν την εκδήλωση μιας καταστροφής.

Σκοπός της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι να παρουσιάσει σε μια σύγχρονη και κατανοητή μορφή τις κυριότερες οδηγίες προετοιμασίας προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα και κατ’ επέκταση, η βέλτιστη αντιμετώπιση των συνεπειών της εκδήλωσης μιας φυσικής ή τεχνολογικής, καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται στο κοινό, ένα ενημερωτικό μήνυμα σε μορφή βίντεο και ένα τρίπτυχο ενημερωτικό ψηφιακό φυλλάδιο με το σύνολο των οδηγιών προετοιμασίας.

Κάνε το δικό σου σχέδιο (spot)

 

Κάνε το δικό σου σχέδιο (ψηφιακό φυλλάδιο)