Ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους (δεκαπενθήμερα) στην Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς ορίζονται οι εξής:

α) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και

β) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

      Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος, Στυλιανός Κούτσιας, τηλ. 24673 50312.