Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 500.000,00 ευρώ, που αφορά τους όρους της Διακήρυξης του έργου : << Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.Ε.Ο - Ασφαλτοστρώσεις ».

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου <<Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.Ε.Ο – Ασφαλτοστρώσεις>>, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε ομόφωνα με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2021.

Πρόκειται για έργο που είναι ενταγμένο στους ΣΑΕΠ 541.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες για την συντήρηση του δρόμου από τον κόμβο Κύρου μέχρι τον δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο και προβλέπονται να εκτελεστούν τα ακόλουθα :

  •   Γενικές εκσκαφές όπου χρειάζεται για την μόρφωση των σημείων που θα κατασκευαστούν καινούρια τεχνικά.
  •  Οπλισμός και σκυροδέτηση νέων τεχνικών.
  • Ασφαλτόστρωση σε διάφορα σημεία που παρουσιάζει φθορά το οδόστρωμα

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.