Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 200.000,00 ευρώ, που αφορά όρους Διακήρυξης για τα Παράλληλα έργα αναδασμού Κομνηνάδων – Α΄ Φάση.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: <<Παράλληλα έργα αναδασμού Κομνηνάδων – Α΄ Φάση>>, προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2021.

Πρόκειται για έργο που είναι ενταγμένο στους ΚΑΠ 2021 και αφορά αγρόκτημα αναδασμού της Δ.Κ. Κομνηνάδων του Δήμου Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες :

  • Διάνοιξη δρόμων του αναδασμού σε μήκος 6 χλμ. και διαμόρφωση των ρείθρων τους σύμφωνα με το διάγραμμα του αναδασμου
  • Αμμοχαλικόστρωση δρόμων του αναδασμού σε μήκος 6 χλμ.
  • Κατασκευή τεχνικών αποχέτευσης των ομβρίων ήτοι :

             Σωληνωτοί αχετοί Φ60 (3)

             Σωληνωτός οχετός Φ100 (1)

             Κιβωτοειδής οχετός 1 * 2 L:100μ.μ., σε θέσεις που προβλέπονται στη μελέτη.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.