Δημοσιοποίηση της 1ης Τροποποίησης, της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσιοποίηση της 1ης Τροποποίησης,  της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η 1η Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 4704/11-11-2021 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης  προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2022, για το έτος 2021, με ΑΔΑ: Ψ2Χ74653ΠΓ-ΠΩΥ .

            Η τροποποίηση αφορά:
  1. Την περίοδο καταχώρησης και υποβολής των αιτήσεων στήριξης και την περίοδο

                έκδοσης των αποφάσεων ένταξης,

  1. Την διδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων και το μητρώο αξιολογητών και
  2. Την εξέταση των ενστάσεων.

Τα   πλήρη   κείμενα  της 3ης Πρόσκλησης  του Προγράμματος  Νέων   Γεωργών για  το  2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ), της  Περίληψής  της (ΑΔΑ: ΨΓ6Η4653ΠΓ-ΡΩΙ) και των Λεπτομερειών Εφαρμογής (ΑΔΑ: Ψ36Ψ4653ΠΓ-ΗΑΦ), κοινοποιήθηκαν στις Περιφέρειες της χώρας και υπάρχουν αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): www.minagric.gr και http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-61-egkatastasi-neon-georgon

Το πλήρες κείμενο της 1ης  τροποποίησης της 3ης Πρόσκλησης,

μπορείτε να δείτε εδώ .