Δημοσίευση 1/2023 Διακήρυξης για τη Μεταφορά Μαθητών Π.Ε. Καστοριάς σχολ. έτη 2023-2024, 2024-2025 και2025-2026

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
  • Περίληψη Διακήρυξης

perilispi

 

 

  • Διακήρυξη 1/2023

diakirixi_1_2023