ασφαλτόστρωση δρόμου

Έργα που δημοπρατούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Γίνεται γνωστό ότι το παρόν χρονικό διάστημα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης τα παρακάτω έργα:

  • «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη», προϋπολογισμού 1.000.000
  • «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018», προϋπολογισμού 550.000

  • «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000
  • «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 250.000
  • «Αντιπλημμυρική προστασία & διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000
  • «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000
  • «Καθαρισμός-Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», προϋπολογισμού 60.000
  • «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 50.000
  • Επίσης, εγκρίνεται η εξόφληση Αμοιβής Εκπόνησης της μελέτης Β’ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού, προϋπολογισμού 16.400