Το Κέντρο Δήμητρα Καστοριάς υλοποιεί Πρόγραμμα Κατάρτισης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς θα υλοποιήσει στη Φλώρινα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών  με  έναρξη 27-06-2017

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση