σταφύλια

Ξεκινούν την 01 Αυγούστου 2018 οι Δηλώσεις αποθεμάτων Οίνου & Γλεύκους

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την  ψηφιακή πλέον δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διαθέτουν στις 31 Ιουλίου οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι, από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής και το αρ. πρωτ. 2899/103184/23/07/2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ:

Οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι υποβάλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου.

 Οι δηλώσεις αποθεμάτων  για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

« Δήλωση Παραγωγής Οίνου-Επεξεργασίας ή Εμπορίας –Αποθεμάτων Οίνου».

Στο σύνδεσμο : http://e-services.minagric.gr/

 

Ως εξής:

  1. Εφόσον όλα τα αποθέματα του υπόχρεου δήλωσης διατηρούνται σε ένα χώρο γίνεται μια (1) δήλωση αποθεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία.
  2. Εφόσον τα αποθέματα διατηρούνται σε περισσότερους του ενός χώρου (διαφορετικής διεύθυνσης αποθήκες) τότε υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ψηφιακή υπηρεσία μια συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων. Οι επιμέρους δηλώσεις αποθεμάτων δηλαδή για τον κάθε χώρο ξεχωριστά υποβάλλονται έντυπα στην ΔΑΟΚ συνοδευόμενες από την συγκεντρωτική δήλωση αποθεμάτων που έχει υποβληθεί στη Ψηφιακή Υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι η συγκεντρωτική δήλωση προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους δηλώσεων.

Σημειώνουμε ότι τα ενωσιακά αμπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος και πριν της 31 Ιουλίου δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση.

Οι δηλώσεις αποθεμάτων θα πραγματοποιηθούν

από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2018 για τους παραγωγούς οίνου (οινοποιούς με εγκατάσταση ή χωρίς εγκατάσταση)

από την 13η Αυγούστου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου για όλους τους υπόλοιπους υπόχρεους.

 Υπενθυμίζουμε ότι  η μη υποβολή των δηλώσεων αποθεμάτων αποτελεί παράπτωμα  και μπορεί να επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 4235/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου , τηλ. 24673-50253-377