Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 8.961,83 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγήαγροτικών προϊόντων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 8.961,83 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, με σκοπό την παραγωγήαγροτικών προϊόντων

3.ddPolianemos_8.961_83