Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 39.255 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 39.255 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: Ω5ΥΞ7ΛΨ-ΧΜ2)