λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.980 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό τηνπαραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.980 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό τηνπαραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6ΡΨΕ7ΛΨ-ΑΞΖ)