Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.980 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό τηνπαραγωγή αγροτικών προϊόντων.

λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση ακινήτου έκτασης 10.980 τ.μ. στο αγρόκτημα Κομνηνάδων, νομού Καστοριάς με σκοπό τηνπαραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6ΡΨΕ7ΛΨ-ΑΞΖ)