μηλιές κόκκινες

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τον Κόκκινο Τετράνυχο Μηλιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε παρακάτω το δελτίο Νο 10/27 Μαρτίου 2020  Γεωργικών Προειδοποιήσεων από ΠΚΠ&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για ενημέρωση.

Ο νομός μας ανήκει στις ορεινές περιοχές

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων