Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Άσκηση ετοιμότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Άσκηση ετοιμότητας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, με σενάριο την αντιμετώπιση Χημικών-Βιολογικών-Ραδιενεργών Περιστατικών (Χ.Β.Ρ.Π.) και συγκεκριμένα την  «Περισυλλογή Υδραργύρου».

Η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος επί των διαδικασιών αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών, την επικαιροποίηση των ειδικών  σχεδίων έκτακτης ανάγκης ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες αλλά και η ανάπτυξη κατάλληλης συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων-υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική επέμβαση όταν κι αν απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθεί ολική εκκένωση του κτιρίου τόσο  από υπαλλήλους όσο και από  παρευρισκόμενους πολίτες.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας και ζητείται η απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία τους για την  επιτυχημένη ολοκλήρωση της άσκησης.