Από 09/08/21 η Υποβολή Αιτήσεων & Δικαιολογητικών των Νέων Υποψηφίων Ιατρών για Τοποθέτηση Ειδίκευσής τους στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των νέων υποψηφίων ιατρών για τοποθέτηση ειδίκευσής τους στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η υποβολή των αιτήσεων και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία δικαιολογητικών των νέων υποψηφίων ιατρών, που παρέλαβαν την βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους την 28η Ιουλίου 2021 για τοποθέτηση για ειδίκευση στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών) , θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν προσέλθουν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δεν θα γίνουν δεκτές  αιτήσεις που θα σταλούν με fax  ή ταχυδρομικώς κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και αιτήσεις που θα σταλούν μέσω e-mail εντός Σαββάτου 7-8-2021 και Κυριακής 8-8-2021 ή πριν τις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.

Για τη διασφάλιση της ομαλής και δίκαιης διεξαγωγής της διαδικασίας, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ώρας κατάθεσης των αιτήσεων είτε πρόκειται για e-mail είτε για αυτοπρόσωπη παρουσία. Σε περίπτωση που η υπηρεσία μας λάβει ταυτόχρονα δύο αιτήσεις με e-mail και με αυτοπρόσωπη παρουσία/εξουσιοδότηση, προηγείται η αίτηση που κατατίθεται δια ζώσης.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, παρακαλούμε όπως τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την προσέλευσή σας στην υπηρεσία.

Δείτε εδώ τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης γενικής χρήσης – δικαιολογητικά.

Για τα Νοσοκομεία Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Καστοριάς η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο e-mail: v.karra@pdm.gov.gr  ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο της ΠΕ Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, ισόγειο, γραφείο 19. Τηλ. επικοινωνίας: 2461351133.

 Για το Νοσοκομείο Φλώρινας η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο e-mail:

 n.siampakidis@florina.pdm.gov.gr  ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο της ΠΕ Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, 4ος όροφος. Τηλ. επικονωνίας:2385350468.

Για το Νοσοκομείο Γρεβενών η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο e-mail: d.dykm@grevena.pdm.gov.gr  ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο της ΠΕ Γρεβενών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, 2 ος  όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:2462353176.