Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Προσωπικού 2 θέσεων Π.Ε. Κτηνιάτρων στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 14 Ιουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στον φορέα μας  σχετικά με την αρίθμ. ΣΟΧ1/2021 ανακοίνωση,  που αφορούσε  την πρόσληψη προσωπικού  δύο (2) ατόμων, Π.Ε. Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα ημερών, υπολογιζόμενης ημερολογιακά, η οποία ξεκινά από αύριο 15 Ιουνίου έως και 24 Ιουνίου 2021, απευθείας στη διοικητική υπηρεσία του Αποκεντρωμένου τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thessaloniki@asep.gr