απολύμανση εξωτερικών χώρων

8.200€ για Βελτίωση της Λειτουργίας του Οικίσκου Covid19 του Γ.Ν. Καστοριάς από την  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά την συνεδρίαση στις 05 Ιουλίου, η δαπάνη για τη συνδρομή της Π.Ε. Καστοριάς στην εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της λειτουργίας του Οικίσκου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι προϋπολογισμού 8.196,40€, και αφορά:

 α)  Την βελτίωση της λειτουργίας του οικίσκου Covid 19, με την κατασκευή μεταλλικής ράμπας πρόσβασης του Αξονικού Τομογράφου για ασθενείς Covid 19, κατακεκλιμένους και μη, από την έξοδο της Πτέρυγας, για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω επιμόλυνσης του ιού και

 β) Την σύνδεση του δικτύου Οξυγόνου του Νοσοκομείου, με το δίκτυο Οξυγόνου του οικίσκου Covid 19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχτούν οι ασθενείς  με οξυγόνο υψηλής ροής.

 Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση των  παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας της περιοχής, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα την προστασία των πολιτών.