λεκτικό διαγωνισμός

Διαγωνισμός για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διενέργεια διαγωνισμού για το έργο:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                 (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)» / «G.AL.E.T. – Greece / Albania Energy Tourism του IPA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013»

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη