Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

30.000 ευρώ από την Π.Ε. Καστοριάς για Επικαιροποίηση Μελετών για το Αεροδρόμιο και το Διοικητήριο.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου και την ομόφωνη απόφαση από  το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της Π.Ε Καστοριάς  η επικαιροποίηση των μελετών για:

 α) τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου  (ΠΕΑ) Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς», προϋπολογισμού 15.000 €

 και β) της «Ενεργειακής  Αποτύπωσης του Κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 15.500 €.

Οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ουσιαστικά:

η μεν πρώτη θα συμβάλλει  στην ολοκλήρωση της μελέτης που θα αφορά την  υλοποίηση των υποδομών του Πύργου Ελέγχου (συν. Προϋπολογισμού έργου 1,5 εκατ. ευρώ), αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του αεροδρομίου,

ενώ η δεύτερη, δίνει τη δυνατότητα να υποβληθεί πρόταση στην πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.