Προστασία από τον Χειμώνα

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Μετάδοση τηλεοπτικού μηνύματος για προστασία από το χειμώνα και ραδιοφωνικού μηνύματος για προστασία από πλημμύρες, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.