Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης έκτασης 35.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Οινόης

λεκτικό διαγωνισμός
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης έκτασης 35.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Οινόης, νομού Καστοριάς με
σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων

Δείτε εδώ εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη