τοεβ

25.000,00 € από την Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Καστοριάς για το Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλειάδας.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, για το έργο <<Επισκευή αντλιοστασίου άρδευσης Βέργας με την προμήθεια και αντικατάσταση των απαιτούμενων υλικών>>, αρχικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ.

Η δαπάνη χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ του 2024.