αεροφωτογραφία Άργους Ορεστικού

240.000€  για Παρεμβάσεις στο Δήμο Άργους Ορεστικού από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

240.000€  για Παρεμβάσεις στο Δήμο Άργους Ορεστικού από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης», έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε ομόφωνα με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά την σημερινή συνεδρίαση στις  12 Οκτωβρίου 2021.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 529.000 €. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στο 45,5%, δηλαδή στο ποσό των 240.695€., ενώ το 54,5 %, ήτοι ποσού 288.305€  θα καλυφθεί από τον  Δήμο Άργους Ορεστικού.

Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα:

  • Ανάπλαση νέου Πάρκου Άργους Ορεστικού.  Πρόκειται να γίνουν διάφορες  εργασίες μεταξύ των οποίων: Αποξήλωση της υφιστάμενης πλακόστρωσης του πάρκου και νέας επίστρωσής του. Καθαίρεση των καμπύλων σκαλοπατιών όπου χρήζουν επιδιόρθωσης. Καθαίρεση του συντριβανιού. Ανακατασκευή χαμηλών στηθαίων. Κατασκευή νέου επιπέδου, όπου θα τοποθετηθεί μαρμάρινο μνημείο για την κατάθεση στεφάνων κατά τις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις. Θα συντηρηθούν τα παγκάκια και θα δημιουργηθεί νέο δίκτυο φωτισμού. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί νέος χώρος όπου θα λειτουργεί ως πάρκο τροχοσανίδας (skateboard).
  • Ανακατασκευή της Πλατείας Ρήγας Φεραίου. Αφορά στην κυκλοφοριακή οργάνωση του κόμβου που υφίσταται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και της μελέτης εφαρμογής για την πλήρη οριζοντιογραφική αναδιάταξη της περιοχής αυτής. Επίσης, αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός και εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης με σκοπό την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και τα οχήματα που διέρχονται από τις περιοχές αυτές, καθώς και η εφαρμογή διατάξεων για ΑμΕΑ.

Η τεχνική έκθεση έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού και το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.