Ημερίδα: Άσκηση των Αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Ημερίδας

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο κτήριο του ΚΠΕ Καστοριάς (Λεωφόρο Κύκνων-Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς), θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης για την περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς.

Ένα ζητούμενο που επί χρόνια ταλάνισε τη τοπική κοινωνία παίρνει επιτέλους θεσμική υπόσταση.

Σε αυτή μας τη πιλοτική προσπάθεια, θα θέλαμε την στήριξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας, γι’ αυτό και σας καλούμε να παραβρεθείτε στην εν λόγω συνάντηση. Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά αλλά και δύναμη για να συνεχίσουμε την δύσκολη προσπάθεια μας.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

9:30-10:00 Εγγραφή συμμετεχόντων

10:00-10:45 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
• Βουλευτές Π.Ε. Καστοριάς
• Ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Περιφερειάρχης Δυτική Μακεδονίας
• Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών
• Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
• Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιβάλλοντος και Υποδομών
• Δήμαρχος Καστοριάς

10:45-11:00 Απονομή πλακέτας ως φόρο τιμής στη χήρα του κ. Λάζαρου Κλετσίδη.

11:00-11:30 Το ιστορικό της συγκρότησης και η παρουσίαση των μελών της Επι-τροπής Στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης για τη περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς με σύντομη τοποθέτηση τους.

11:30-11:45 Σημασία του βιοτόπου της λίμνης Καστοριάς για την ορνιθοπανίδα.
Ομιλητής: κ.Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Ελλη-νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

11:45-12:00 Διάλειμμα για καφέ

12:00-12:45 Παρουσίαση του μέχρι σήμερα υλοποιηθέντος πρώτου σχεδιασμού για την εξυγίανση και την αποκατάσταση της λίμνης Καστοριάς.
Ομιλητές: κ. Ιωάννης Γκίνης Διευθυντής Μελετών της ΑΝΚΟ Α.Ε. και κ. Δημήτρης Κουβάς της εταιρείας ScientAct SA για την παρουσίαση των λειτουργιών του εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτι-κών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς.

12:45-13:30 Παρουσίαση του προς έγκριση σχεδίου διαχείρισης για τη περιοχή προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς.
Ομιλητής: κ.Δημήτριος Αλβανός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλ-λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

13:30-14:00 Γεωργία περιορισμένων εισροών καθώς και των ωφελειών από την άσκησή της-Μια πρώτη προσέγγιση.
Ομιλητές: κ.Γεώργιος Ζαλίδης-Καθηγητής του ΑΠΘ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου- κ.Γεώργιος Γαλάνης-Επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφο-λογίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ.

14:00-14:45 Υποβολή ερωτήσεων-τοποθετήσεις

14:45-15:00 Κλείσιμο ημερίδας

Ελαφρύ γεύμα.

 

Συννημένα μπορείτε να δείτε:

Σχέδιο Διαχείρισης της Λίμνης Καστοριάς

Γεωλογικός Χάρτης

Υδρολογικός χάρτης

Χάρτης βλάστησης

Χάρτης Διαχείρισης καλαμώνων

Χάρτης ορνιθοπανίδας

Χάρτης τύπων οικοτόπων και περιοχή Προστασίας της φύσης λίμνης Καστοριάς

Χάρτης χρήσεων γης