20.000€ για το Νοσοκομείο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Υποβολή Πρότασης στο ΕΣΠΑ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
20.000€ για το Νοσοκομείο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Υποβολή Πρότασης στο ΕΣΠΑ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ενέταξε στο πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς το έργο με τίτλο. «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 157, του Ε.Π.Δ. Μακεδονία 2014-2020 για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς».

Η δαπάνη είναι προϋπολογισμού 20.000€ και το ποσοστό συμμετοχής της Π.Ε. Καστοριάς είναι 90%, ήτοι ποσού 18.000€, ενώ το 10% δηλαδή το ποσό των 2.000€ θα καλύψει το Νοσοκομείο.

Πρόκειται για έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε να γίνει η προετοιμασία  και η σύνταξη σχετικού φακέλου για την  άμεση υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση (157), στην οποία είναι δικαιούχος το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,  αφορά  την εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα αφορά την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση του έργου:  Επέκταση – Αναμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γ.Ν. Καστοριάς.