16-10-2015: Ενημερωτική συνάντηση για την καταπολέμησης της λύσσας

Ανακοινώσεις

16 Οκτωβρίου 2015: Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα επιτήρησης και Καταπολέμησης της λύσσας

Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα επιτήρησης και Καταπολέμησης της λύσσας
Δείτε εδώ την  Πρόσκληση του Τμήματος  Κτηνιατρικής