Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Πηρυνόκαρπα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά :

ΠΗΡΥΝΟΚΑΡΠΑ

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο