Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

15/7/22 ο Απολογισμός του 1ου εξαμήνου 2022 Δράσεων της Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργανώνει το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος«Δυτική Μακεδονία» (Ε.Υ.Δ..Π.Δ.Μ.) με θέμα τον απολογισμό 1ου εξαμήνου 2022, τη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στις 11:00 – 12:00, στο Ξενοδοχείο Esperos  Palace   (Ν. Γκολογκίνας – Δ. Παναγιώτου Α.Ε.,) στην περιοχή Φουντουκλή Καστοριάς,

Ειδικότερα θα γίνει απολογισμός:

  1. της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020), καθώς για της πορείας σχεδιασμού του Ε.Π. Π.Δ.Μ. 2021-2027,
  2. των έργων και των δράσεων της Π.Ε Καστοριάς, καθώς και
  3. των έργων και δράσεων των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καστοριάς

 

Στο χώρο υλοποίησης της συνάντησης θα τηρηθούν τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

 Η Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Καστοριάς

 

Δέσποινα Γ. Κοζατσάνη

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ένας ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία στην υπηρεσία των ανθρώπων και της επιστήμης – Best of Larissa

 

 

 Με τη συγχρηματοδότηση

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ