Πρόγραµµα Πρόσκλησης για Τεχνικό Έλεγχο µοτοσικλετών.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προσκαλούνται οι κάτοχοι µοτοσικλετών  να προχωρήσουν σε τεχνικό έλεγχο των δικύκλων τους   µέχρι τις 30 Απριλίου 2016, που είναι χαρακτηριζόµενες ως δίκυκλες µε δίδυµο εµπρόσθιο τροχό, ανεξαρτήτως κυβισµού, των οποίων η αναγραφόµενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (Νοµός Καστοριάς), εφόσον έχει παρέλθει τετραετία από την ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και οι ήδη ταξινοµηµένες ως µεταχειρισµένες προερχόµενες από χώρες του εξωτερικού και δεν έχουν ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Για περισσότερα, κάντε κλικ εδώ