Δ/νση: Αγροτικής Οικονομικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής: Ενημέρωση σχετικά με τις Αλλαγές στο ΜΕΝΟ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έπειτα από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ προς τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. με στόχο την αναβάθμιση του ΜΕΝΟ, για την καλύτερη λειτουργία του και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, πραγματοποιήθηκαν στην εφαρμογή οι ακόλουθες αλλαγές:

–  Για τις αναγγελίες φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών, όπου χώρα καταγωγής των προϊόντων είναι η Ελλάδα και τα φορτία εξάγονται /αποστέλλονται προς βιομηχανική χρήση, στο πεδίο «κωδικός συσκευαστηρίου» της ψηφιακής αναγγελίας, θα συμπληρώνεται ο κωδικός GR999. Η επιλογή του συγκεκριμένου κωδικού θα είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει σημανθεί το πεδίο «βιομηχανική χρήση» από την επιχείρηση που υποβάλλει την αναγγελία.

–  Για τα συσκευαστήρια, προβλέπεται νέο πεδίο «Αρμόδια ΔΑΟΚ», το οποίο αφορά στη ΔΑΟΚ στην  περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκεται η έδρα του συσκευαστηρίου. Ως εκ τούτου οι ψηφιακές αναγγελίες που αφορούν σε διακίνηση από συγκεκριμένο συσκευαστήριο, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη ΔΑΟΚ της έδρας του συσκευαστηρίου και όχι στη ΔΑΟΚ της έδρας της επιχείρησης στην περίπτωση που οι εν λόγω ΔΑΟΚ δεν ταυτίζονται.

– Κατά την υποβολή αναγγελιών που αφορούν σε εμπόρους τύπου Β, οι οποίοι δηλώνουν συσκευαστήρια εμπόρων τύπου Α, θα αποστέλλεται κάθε φορά αυτόματα από το σύστημα, ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπόρους τύπου Α, προκειμένου να ενημερώνονται για τη δήλωση χρήσης του συσκευαστηρίου τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εμπόρων τύπου Α, όπου αυτό απαιτείται.

– Για τους κλάδους εμπορίας «Λιανέμπορος» και «Χονδρέμπορος»:

 Καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήματα της επιχείρησης λιανικής/χονδρικής πώλησης, στην περίπτωση που διαθέτει περισσότερα του ενός. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω καταχωρίσεις αφορούν τόσο στις νέες εγγραφές στους συγκεκριμένους κλάδους εμπορίας, όσο και στις ήδη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για τον κλάδο εμπορίας «Λιανέμπορος», συμπληρώνεται σχετικό πεδίο, σε περίπτωση που πρόκειται για έμπορο λαϊκών αγορών. Ως εκ τούτου, για τις παλιές εγγραφές θα πρέπει να προβούν σε επικαιροποίηση της καρτέλας των λιανεμπόρων/χονδρεμπόρων στο ΜΕΝΟ, με προσθήκη των υποκαταστημάτων πώλησης που τυχόν διαθέτουν οι εν λόγω έμποροι και σε συμπλήρωση του ειδικού πεδίου για τους εμπόρους λαϊκών αγορών  στην  Υπηρεσία μας.