07/8/19: Γεωργικές Προειδοποιήσεις Καρπόκαψα μηλιάς

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά την Καρπόκαψα Μηλιάς.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο

Κοινοποιήστε