τοεβ

Υπογραφή συμβάσεων Προμήθειας Υλικών για τις ανάγκες ΤΟΕΒ Καστοριάς, προϋπ. 41.310,00€ από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες επισκευής των αρδευτικών δικτύων:

«ΤΟΕΒ Βυσσινιάς – Οξυάς»,«ΤΟΕΒ Κορεστείων» και «ΤΟΕΒ Βασιλειάδας»,  συν. προϋπ. 41.310€,

προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με τις  ανάδοχες εταιρίες.

Πρόκειται για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να συντηρηθούν καταλλήλως  τα αναφερόμενα ΤΟΕΒ και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.