υπογραφή συμβάσεων

Υπογραφή 3 Συμβάσεων Έργων από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή 3 Συμβάσεων Έργων

Υπογραφή Συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την Π.Ε. Καστοριάς: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Αλιάκμονα Καστοριάς»,  «Επισκευή Στέγης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορησού» ,  «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση – Μονόπυλο».

Τρεις συμβάσεις  έργων που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι ανάδοχοι των έργων, την Τρίτη 21  Φεβρουαρίου 2024,  παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Γιώργου Τζίτζικα, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πασχάλη Χαρούμενου, των Περιφερειακών Συμβούλων Καστοριάς Θεόφιλου Ζυμπίδη και Όλγας Τράσια.

Πιο συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την εκτέλεση των κάτωθι έργων:

  • «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Αλιάκμονα Καστοριάς», προϋπ. 1.750.000,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αντλιοστασίων (Μεσοποταμίας
Χιλιόδενδρου, Καλοχωρίου, Τσάκωνης, Ποριάς) λόγω παλαιότητας και την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου για την μείωση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ένας (1) χρόνος.

  • «Επισκευή Στέγης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορησού», προϋπ. 37.200,00€, που θα χρηματοδοτηθεί κατά 90% από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς και κατά 10% από την Ι.Μ. Καστοριάς.

Με το έργο θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες (αποξήλωση της υφιστάμενης στέγης και των υδρορροών, αντικατάσταση κατεστραμμένης ξυλείας, συλλογή μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης, τοποθέτηση νέων υδρορροών, στεγανοποίηση, επικεράμωση) που θα επισκευάσουν-αντικαταστήσουν τη στέγη του Ιερού Ναού, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές φθορές.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

  • «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση – Μονόπυλο», προϋπ. 130.000,00€, που θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς.

Το έργο περιλαμβάνει όλες οι απαραίτητες εργασίες (ανακατασκευή οδοστρωσίας, αμμοχαλικόστρωση αγροτικής οδού 2 χλμ. σε θέσεις που θα υποδειχτούν απ΄ την υπηρεσία, καθαρισμός τάφρων-διαμόρφωση γαιών, κατασκευή κιβωτοειδών) που θα βελτιώσουν το οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς της Καλή Βρύσης  και το Μονόπυλο, συνολικού μήκους περ. 10 χλμ.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι οι δώδεκα (12) μήνες.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γ. Αμανατίδης σημείωσε  χαρακτηριστικά: «Σήμερα υπογράφουμε τρία έργα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Εμείς τα συμβασιοποιούμε και είναι μια διαδικασία που θα γίνεται στο επόμενο διάστημα, όπου θα εντάσσουμε νέα έργα και ταυτόχρονα θα υλοποιούμε τα έργα που είχαν σχεδιαστεί, όπως γίνεται πάντοτε με τις αυτοδιοικητικές θητείες».  Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην εκχώρηση αρμοδιότητας υπογραφής έργων προϋπολογισμού έως 300.000€ στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση στις διαδικασίες λειτουργίας και ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς  Δ. Σαββόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Ως συνέχεια της Περιφερειακής Αρχής, σκοπός μας είναι να δημιουργούμε προϋποθέσεις, να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να δημοπρατούμε έργα, για να βελτιώσουμε τις υποδομές και δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον με την κατασκευή όλων αυτών των έργων»

 

 

υπογραφή συμβάσεων υπογραφή συμβάσεων υπογραφή συμβάσεων υπογραφή συμβάσεων υπογραφή συμβάσεων

Υπογραφή 3 Συμβάσεων Έργων